2 تم زیبا برای نوکیا


تم موبایل - 2 تم زیبا و جدید نوکیا سری 60 ورژن 3

mobva.com

قابل نصب بر روی گوشی های نوکیا:
 

N96 | N95 | N93 | N92 | N91 | N82 | N81 | N80 | N78 | N77 | N76 | N75 | N73 | N71
E90 | E70 | E65 | E62 | E61 | E60 | E51 | E50 | 6290
6220 | 6121 | 6110 | 5700 | 5500 | 3250

 

برای دانلود کلیک کنید